Vážení návštěvníci

Vítejte na stránkách Klubu přátel kolejových vozidel – KPKV, jehož sídlo je v Brně.

Náš klub se zabývá opravami, renovacemi, provozem, prezentací a pronájmy nejen historických kolejových vozidel.

 

Oprava parní lokomotivy CN 350 - I. etapa kotel

 
 

Oprava dalších vozů Balm

 

Ohlasy v médiích

Rozhovor v Rádiu R s Ing. Kotasem

www.mixcloud.com/VLAKanidivociny/vl%C3%A1k%C3%A1n%C3%AD-divo%C4%8Diny-p%C3%A1ra-p%C5%99%C3%ADtomnosti/

 

13. 12. 2016

Pořad Dobré ráno České televize
www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/316292320020121/video/

 

Článek v magazínu Víkend DNES

VIKEND_DNES.pdf (614108)

 

 

Zhlédněte televizní reportáž s předsedou klubu o našem vzniku, působení a opravách vozidel.

www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2565

 

 

KPKV Brno 

KPKV Brno - je občanské sdružení příznivců železnice, kteří svou činností napomáhají k uchování a údržbě historických kolejových vozidel především motorové ale i parní trakce a k jejich prezentaci na veřejnosti. Od založení tohoto sdružení jsme usilovali o sbírku různých kolejových vozidel. Náš směr hlavně ovlivnila skutečnost, že dobře dostupná ke koupi a zachování byla vozidla z vleček. A tak se během našeho trvání povedla celkem velmi zajímává sbírka právě vlečkových vozidel. Některá tato vozidla jsou už dochována jen v jedniném exempláři a KPKV se takových vozidel povedlo zachovat povícero.  Samozřejmě s časovým odstupem od založení se zdařila zachránit vozidla nejen z vleček, ale i z klasické traťové služby. Pokud Vás tato vozidla zajímají, jsou více popsána v sekci - vozidla. Prioritou našeho klubu v současné době je zařízení vlastních prostor - odkoupení depa. Tím bychom tuto sbírku vozidel mohli jak dále renovovat, tak představit široké veřejnosti např.: při pořádání různých setkání spolků nejen s železniční tématikou, pořádání exkurzí aj. 

Svou činností se klub podílí i na komerčním provozu některých historických vozidel. Již tradicí se stala spolupráce na provozu některých zvláštních vlaků se společností JHMD či pravidelné podzimní nasazení našich vozidel na akcích občanského sdružení Kroměřížská dráha, provozujícího výletní vlaky na trati Kojetín-Tovačov.

 

KPKV provozuje celou řadu kolejových vozidel, např.: historický motorový vůz M 240 0113, přívěsné vozy řady Blm, BDlm a Balm, parní průmyslovou lokomotivu z r. 1954 ČKD 1435 BS 200 - 213.901 a další zajímavá vozidla (řady 850, 720, 721, 725, 748.5, 749, 751 aj.).

 

 

Nabízíme i ostatním milovníkům vlaků a železnice možnost spolupráce a společného vyžití při různých veřejných i neveřejných akcích. Zejména při jízdách historických vozidel, při údržbě železničních exponátů a veškeré činnosti spjaté s jejich předváděním a provozem. 

Nabízíme též pronájem některých lokomotiv nejen pro pracovní vlaky s různými přenosy výkonu a pro různou traťovou službu - dle zátěže. Jedná se hlavně o ř. 720, 721, 725, 748.5, 749, 751. V nabídce jsou i malé dvounápravové lokomotivy ř. 700. K dispozici pro Vás máme i lok. ř. 703, které mají již hydraulický přenos výkonu. Některá výše jmenovaná vozidla již využilo ke spokojenosti více firem (např. EŽ). Pronájmem těchto vozidel, přispíváte tak i na jejich renovace, údržbu a mnohdy i na záchranu dalších vozidel. Bez těchto pronájmů, by mnohá vozidla v našich sbíkách, neměla šanci na uchování popř. na jejich zprovoznění. Neboť jejich komerční využití, díky svému charakteru, je téměř nulové.

 

Prostřednictvím KPKV  můžete být nejen diváky a fotografy, ale přímými účastníky železničního hobby, kteří si ta „svá“ vozidla mohou doslova ohmatat a užít. Nezapomínáme ani na příjemné schůzky nad fotografiemi s dopravní tématikou – současnou i historickou, železniční a někdy i tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou. Každý z nás totiž také rád fotografuje a budeme rádi, když se svými snímky přijde pochlubit i kdokoliv jiný. Prostě: Neváhejte a připojte se k nám!

 

 

 

 

Flag Counter