Sázava

Od vzniku Klubu přátel kolejových vozidel v roce 1997, měl klub pouze jedno jediné působiště a to na trati  č. 903  Přibyslav - Sázava SaZ.  Bohužel klub, přes všechna svá vyjednávání a snahu o co nejdelší setrvání na této fascinující trati na Vysočině prohrál, nad nevlídným rozhodnutím majitele dráhy.Veškeré důležité mezníky z 9 let trvajícího provozu na trati pod vedením KPKV Brno se dočtete v tomto dokumentu:

 

historie903.doc (3558400)