KPKV Brno 

je občanské sdružení příznivců železnice, kteří svou činností napomáhají k uchování a údržbě historických kolejových vozidel především motorové (ale i parní) trakce a k jejich prezentaci na veřejnosti. Usilují o možnost zbudování malého muzea takových vozidel, případně i jiné železniční techniky, (ve spolupráci s jinými kluby podobného zaměření) a o zavedení prázdninového provozu motorových a parních vláčků na některé ze zrušených tratí nebo vleček ve smyslu turistické atrakce. 

 

Svou činností se klub podílí i na komerčním provozu některých historických vozidel. Již tradicí se stala spolupráce na provozu některých zvláštních vlaků se společností JHMD či pravidelné podzimní nasazení našich vozidel na akcích občanského sdružení Kroměřížská dráha, provozujícího výletní vlaky na trati Kojetín-Tovačov. O této spolupráci se více dozvíte zde: www.prototypy.cz/tovacovka/index.php

 

KPKV provozuje celou řadu kolejových vozidel, např.: Historický motorový vůz M 240 0113, přívěsné vozy řady Blm a BDlm, parní průmyslovou lokomotivu BS 200 a další zajímavá vozidla (řady 850, 720, 721, 748.5, 020 aj.).

 

 

Nabízíme i ostatním milovníkům vlaků a železnice možnost spolupráce a společného vyžití při různých veřejných i neveřejných akcích, zejména jízdách historických vozidel, pochopitelně také při pracovní činnosti (bez ní to bohužel nikde nejde) při údržbě železničních exponátů a veškeré činnosti spjaté s jejich předváděním a provozem. 

 

Prostřednictvím KPKV  můžete být nejen diváky a fotografy, ale přímými účastníky železničního hobby, kteří si ta „svá“ vozidla mohou doslova ohmatat a užít. Nezapomínáme ani na příjemné schůzky nad fotografiemi s dopravní tématikou – současnou i historickou, železniční a někdy i tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou. Každý z nás totiž také rád fotografuje a budeme rádi, když se svými snímky přijde pochlubit i kdokoliv jiný. Prostě: Neváhejte a připojte se k nám!