706.608-7 (BN 60) ,,BéeN 60ka,,

706.608-7 (BN 60) ,,BéeN 60ka,,
  • Výrobce: ČKD Sokolovo n.p. Praha
  • Rok výroby: 1957
  • Maximální výkon: 44 kW
  • Maximální rychlost: 20 km/h
  • Motor: Škoda diesel 6S 110
  • Stav: Neprovozní